האם מעבידים יכולים לעיין בהודעות דואר אלקטרוני של עובדיהם? – הוראות ההסכם הקיבוצי

האם מעבידים יכולים לעיין בהודעות דואר אלקטרוני של עובדיהם? – ההוראות ההסכם הקיבוצי

מאת יאיר מינטוס, עו”ד 

 לאחר פסיקות סותרות של בתי הדין האזוריים לעבודה, ביקשו הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים “לעשות סדר” בסוגיה דלעיל וחתמו, ביום 25.6.2008, על הסכם קיבוצי כללי המנסה לאזן בין זכויות הבעלות והאינטרסים של המעסיק, לזכותו של העובד לפרטיות. ההסכם קובע מספר כללי התנהגות עיקריים:

 א. למעסיק הזכות לקבוע כללי שימוש או אי שימוש במחשב במקום העבודה, ובכללם כלולה הזכות לניטור המידע המועבר במערכות המחשב. כללי השימוש יהיו לצרכי הגשמת מטרות העסק ולתכלית ראויה, יובאו לידיעת העובדים, ויהיו בהתאם להסכם הקיבוצי והוראות הדין.

 ב.  העובד ישתמש במחשב לצרכי עבודתו, ורשאי, בהיקף מידתי ובזמן סביר, להשתמש בו גם לצורך פעולות אישיות שלו, שחל עליהן עקרון צנעת הפרט, ושאינן קשורות לעבודתו.

 ג.  המעסיק יעשה את הפעולות המנויות בסעיף קטן א’ לעיל בתום לב, בסבירות ובשקיפות, במידה ולמטרה ראויה, בהתאם לצרכי העסק, ולא יעשה במידע אישי שיעלה שימוש הפוגע בכבוד ובצנעת הפרט של העובד.

 ד.  בהתקיים נסיבות, שמקימות למעסיק סביר סיבה להניח בתום לב, כי העובד עושה במחשב שימוש בלתי חוקי או שימוש החושף את המעסיק לתביעות צד שלישי או שימוש שיש בו כדי לפגוע בעסק, רשאי המעסיק לבצע פעולות לבדיקת שימוש העובד במחשב, באינטרנט ו/או בדוא”ל, והכל במידה ראויה וסבירה, לפרק זמן סביר ותוך צמידות למטרה.

 ה.  לכל כניסה לתיבת דואר אישית, הנושאת כתובת עם שם העובד בלבד ולקבצים אישיים שלו, נדרשת הסכמה מפורשת מצד העובד, ואם ביקש זאת העובד, יעשה הדבר בנוכחותו.

 ההסכם קובע הוראות נוספות ביחס להפרת חובת פרטיות על ידי צד שלישי שאינו בשליטת המעסיק, וקובע הליך ליישוב חילוקי דעות.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.