אישור תמ"א 38 בבית עם מספר אגפים – ניתן ליתן היתר בניה אף ללא אישור דיירי הבניין האחר

יאיר מינטוס, עו"ד

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ביום 24.12.2014 במסגרת עת׳׳מ 48961-09-14 רחוב סורוקה 33א׳ ואח׳ נ׳ משרד הפנים/מינהל התכנון ואח' נדונה עתירה לביטול החלטתה של ועדת הערר המחוזית במחוז חיפה בגדרה נדחה ערר שהגישו העותרים כנגד מתן היתר למשיבים לביצוע  פרויקט תמ"א 38.

הדיון נסב סביב הטענה כי אין ליתן היתר לביצוע עבודות ברכוש משותף בלא שהעבודות אושרו כנדרש לפי סעיף 5(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס״ח ־ 2008 (להלן: "חוק חיזוק בתים משותפים"), בין על ידי רוב הדיירים ובין על ידי המפקח על רישום מקרקעין.

מדובר היה בבניין בין שני אגפים הבנויים על חלקה משותפת ומהווים יחד בניין משותף, בית אחד בעורף החלקה ובית שני בחזיתה. המשיבים התקשרו עם יזם וביקשו היתר בניה מן הועדה המקומית. הועדה אישרה את בקשתם. לאחר מכן הגישו דיירי הבניין העורפי ערר לוועדה המחוזית והעלו טענות שונות כנגד האישור. ועדת הערר החליטה כי יש לבצע שינויים בתוכנית שהוגשה, ועל כן הוגשה בקשה שניה ומתוקנת על ידי המשיבים לועדה המקומית והיא אושרה.

הטענה העיקרית שהעלו העותרים הינה כי בטרם יינתן היתר על ידי רשות התכנון, על מבקש ההיתר להציג אישור כנדרש לפי סעיף 5(א) לחוק חיזוק בתים משותפים.

בית המשפט דחה את טענתם זו של העותרים וקבע כי חוק חיזוק בתים משותפים אינו מתנה את מתן ההיתר לביצוע עבודות בנייה על פי תכנית חיזוק בקבלת הסכמה של הדיירים או בקבלת אישורו של המפקח על רישום המקרקעין. החוק מגביל רק את ביצוע עבודות הבנייה בעמידה בתנאי האישור הקבועים בו. סעיף 5 לחוק חיזוק בתים משותפים פותח במילים "ביצוע עבודה" ולא בביטוי "מתן היתר". מסקנה זו מתיישבת אף עם ההלכה ולפיה רשויות התכנון אינן נדרשות לדון בזכויות הקניין או בזכויות החוזיות של מבקשי הבקשה להיתר בנייה.

די בכך כי למבקש ההיתר ״תימוכין קנייניים״ כדי להכשיר את הדיון בבקשה וכי רק במקרים ברורים שבהם המבקש אינו מצביע על זכות קניינית, תעכב הוועדה את הדיון עד הכרעה בזכויות בפני הערכאה הדיונית המתאימה.

2 תגובות

פינגבקים וטרקבקים

  1. […] קבוע אשר יאסור על הנתבעים את הבנייה האמורה. יוזכר, כי ב"סיבוב הקודם", ניסו דיירי המבנה השני לטעון כי אין ליתן היתר לדיירי […]

  2. […] קבוע אשר יאסור על הנתבעים את הבנייה האמורה. יוזכר, כי ב"סיבוב הקודם", ניסו דיירי המבנה השני לטעון כי אין ליתן היתר לדיירי […]

תגובות סגורות